NEUKÖLLN BÜRGERSTIFTUNG

 

Biz bir vakıf kuruyoruz. Size burada, Türkçe olarak, kısaca bundan söz etmek istiyoruz: Kurmak istediğimiz bu vakıfla bizim ulaşmak istediğimiz ana amaç, semtimiz Neukölln gibi, uluslararası karaktere sahip bir semt de, burada 163 ulustan 310.000 kişi yaşamakta, dünyanın çok farklı bölgelerinden gelen ve birlikte bir arada yaşayan insanların, barış içinde ve dostça beraberce yaşamaları için gerekli olan barış ortamının yaratılmasına katkıda bulunmaktır. Bunun için tüm göçmenleri, birleşerek, vakfımızı desteklemeye, daha da ötesi onu beraberce kurmaya çağırıyoruz. Berlin`in en fakir semtlerinden biri olan Neukölln`ümüz, öte yandan, uluslararası ve çok kültürlü yönüyle de, Berlin`in en zengin semtlerinden biridir. Maddi ve politik olarak bağımsızız. Çeşitli milliyetlerden, farklı görüş ve çevrelerden oluşan 40 kişilik bir gurubuz. Amaçlarımızı maddi olarak gerçekleştirebilmek için, biz şu an, vakıf sermayesini toplamak için çalışıyoruz. Vakıf sermayesi`ne dokunulmayacak, fakat onun getirdiği faizler ile, gelecek nesillerin, düşüncelerini gerçekleştirmeleri için gerekli olan maddi kaynak temin edilmiş olacaktır. Vakıf sermayesi olarak 50.000 ? ya ihtiyaç var. Berlin`in ilk vatandaş vakfı olan ve farklı milliyetlere yönelik bizim bu örnek girişimimiz, saygın ulusal ödüllerimizden biri olan ?2003 yılı etkin vatandaşlık? ödülünü kazanmıştır.

(Vatandaş Vakfı) na HOŞGELDİNİZ !

Çalışmalarımızdan örnekler: iki projemiz

Neukölln vatandaşlık ödülü: Örnek vatandaşlık eylem ve davranışları gösterenler için Neukölln vatandaşlık ödülü. Biz bu ödülle, farklı milliyetlerden insanların bir arada barış içinde yaşamalarına katkıda bulunan, kültürel hayatımızı zenginleştiren, gençlerimizin okullarındaki başarılarının veya mesleki şanslarının artmasını sağlayan, komşular arasındaki yardımlaşmayı destekleyen veya çevre kirliliğine karşı mücadele eden kurumlara, girişimlere, dini cemaatlere, camilere, firmalara veya kuruluşlara vermiş olduğumuz ödüldür. 39 kurum müracaatta bulundu.

4 Ekim`de, Werkstatt der Kulturen. salonunda ödüller sahiplerine verilecek.

Çocuk tiyatrosu ödülü: ?Neuköllner Globus?

Anadili Almanca olmayan çocuklarımızın çoğunlukta olduğu okullarda ?semtimiz Neukölln`de genellikle yüzde 70 `in üstünde- eğitim ve öğretim aracı olarak tiyatro çalışmaları, ifade etme yeteneğini geliştirmesi, takım çalışması ruhunu arttırması, çok kültürlülük kavrayışını desteklemesi ve kendine güveni yükseltmesi açısından çok önemlidir. Söz konusu tiyatro çalışmalarını geliştirmesi açısından, biz 2004 yılından Neuköllner Globus adlı bir ödülü uygulamaya koyduk. Neukölln`de bulunan okullardan 20 tiyatro gurubundan tahminen 500 civarında çocuk, genellikle çok kültürlü günlük hayatlarından örnekler sunan tiyatro oyunlarını sergilediler. 2005 yılında da biz, bir ilkokul tiyatro ödülü vereceğiz.

Başka projelerimiz de hazırlık aşamasındadır. Siz de öneriler de bulunun!

Lütfen siz de Bürgerstiftung`un tanınmasına katkıda bulunun!
İnsanlar, genellikle, güvendiklerinin önerdiği fikirlere daha çabuk sahip çıkarlar. Siz de, aile veya mesleki çevrenizden ilgili duyanları vakfımıza kazandırarak, vakıf çalışmalarına destek verip onu güçlendirmiş olursunuz. Belki de, şu an dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan eski Neukölln`lü olanlardan, eskiden yaşadıkları semtler için, yani güzel Neukölln`ümüz için bir şeyler yapmak isteyen tanıdıklarınız var, belki de siz vakfımız için onları kazanabilirsiniz. Kısacası yardımın sınırı, çeşidi ve miktarı yok.

Yardım etmek isteyen herkes Hoş geldi! Sefa geldi!

Siz de maddi katkıda bulunun! Yardımın büyüğü küçüğü yok!

Hisse almak: 500 ? ve üzerindeki bir hisseyi almak suretiyle, vakıf kurucu üyesi (hissedarı) olmak mümkün. Bir çok kişi bir araya gelerek beraberce veya dernekler, göçmen gurupları, camiler, kiliseler hisse almak suretiyle vakıf kurucu hissedarı olabilirler. Semt çalışmalarına katılmak suretiyle firmalarının tanınmasını, imajlarının yükselmesini isteyen ticari firmalar da, vakfımızla ortak çalışma anlaşması yapabilirler. Hisseleri vergiden düşmek de mümkün.

Vakıf Hissedarı olmak için Banka Hesabı:

Bürgerstiftung Neukölln
Konto: 7370 86 1000
Berliner Volksbank
BLZ: 100 900 00

Bağışlar: Bağış yapmak suretiyle de siz, vakfı ve onun çalışmalarını maddi olarak destekleyebilirsiniz. Bu para da çalışmalara güç ve hız verir. Her Euro önemlidir. Bu bağışları da vergiden düşebilirsiniz. Finanzamt için gerekli olan bağış belgesi hemen tanzim edilip size ulaştırılır.

Bağış için Banka Hesabı:

Konto:0 497 058 107 Postbank Berlin BLZ 100 100 10 Verein zur Förderung der Bürgerstiftung Neukölln e. V. LÜTFEN BİZİMLE BAĞLANTI KURUNUZ! Bürgerstiftung Neukölln Emser Straße 117 12051 Berlin Yetkili Dr Kurt Anschütz Tel: 030 / 627 380 13 Fax: 030 / 629 834 71 Email: info@neukoelln-plus.de İlginiz için teşekkürler! Sağlıcakla kalın!